حرف ق ق قلم

۴۱۵۵ بازدید. خدا را ای شکر پاره مگر طوطی قنادی

2023-02-06
    مدينة صغيرة و هادئة يمكنك أن ترى الجبال و الماشية
  1. cloud_download
  2. حافظ
  3. ق قارب
  4. قمار عاشقان بردی ندارد از نداران پرس
  5. قفل
  6. حرف: ق
  7. ۴